Datum idag:
Lidköping vid Vänern Del 1

Ett filmklipp ur filmen: Lidköping vid Vänern
Del 1 - Gamla staden med omnejd (filtyp:QuickTime ) 6 MB

Filmerna: "Lidköping vid Vänern
Del1 - Gamla staden med omnejd"
och "Lidköping vid Vänern
Del 2 - Nya staden med omnejd" är utgivna
av S:t Nicolai Gille i Lidköping 2008-2009

Kontaktperson för DVD-filmerna är
Jan-Erik Lindholm 0510-25207
medlemmar i föreningen
S:t Nicolai Gille


DVD-Filmerna:
Lidköping vid Vänern Del 1 och Del 2Under våren och sommaren 2004 filmades flera hus och
innergårdar i Lidköping. Vandringen visar husen utvändigt
med både avståndsbilder och närbilder på detaljer. Välbevarade
hus byggda från 1600-talet fram till 1900-talet är filmade.
I föreningen S:t Nicolai Gilles lokal sitter Krister Jonson och
Rolf Hultgren och berättar historia kring bl a Limtorget och Rådhuset
på Nya stadens Torg. I båda filmerna visas vackra innergårdar och
små trädgårdar som kan vara svåra att upptäcka bakom höga
staket och grindar. I del 1 - Gamla staden, visar David Hamilton upp
sitt hus och trädgård på Hamngatan. I del 2 - Nya staden, visas
svartvita stillbilder på Stadsparken och på Rådhusbranden.
Stillbilderna är hämtade ur S:t Nicolai Gilles arkiv.

Som förlaga användes boken: "Tidernas Lidköping - Staden och
bygden - En bok om kulturmiljöer i Lidköpingskommun."
De flesta hus i boken är filmade och gatuadresser, kvartersnamn,
samt utvald text är också hämtat ur boken.