Datum idag:


Företaget Carolamedia

- deltidsföretaget inom företagsreklam

Deltidsföretaget startades på våren 2005. De första uppdragen var
företagskort. Flera företag i Lidköping ville ha foton på sina arbetare
för att tydligöra för sina kunder, vilka de hade anställda i företaget.

Jag satt också mycket med filmredigeringen av Lidköpingsfilmerna
på kvällarna vid den tiden.

Allteftersom har det dykt upp arbeten under åren som gått.
Hemsidor som uppdateras kontinuerligt och företag som hör av sig
för ny reklam.

Tidigare utbildning:
Högskolan i Skövde:
Programmet: Mediestudier med teori och produktion inriktning mot
berättande 120p, 3 år. Examen: Fil.kand i Filmvetenskap.

NTI-Skolan i Stockholm:
Digital bildbehandling mot trycksaksproduktion.