Datum idag:


MiljöFöretaget tänker på miljön och anpassar arbetet till det bästa
med tanke på det som är bäst för miljön.

Företaget använder svanmärkt papper vid utskrifter och fakturering.

Vid behov anlitar företaget miljöanpassade företag i närområdet för
större trycksaker eller tryck med högre kvantitet.

Transporter görs på ett miljövänligt sätt, åker kollektivt så mycket
som möjligt för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt.